KLASSRUMMET

Klassrummet fungerar som ett "hem" i vardagen för såväl elever som lärare. Här tillbringar man mycket tid och huvuddelen av all inlärning försiggår här. Det är därför inte bara en fråga om tillräckligt med ljus i lokalen.

Belysningen ska även designas med hänsyn till att man kan läsa text på många olika medier som böcker, plattor, datorskärmar och lärarens tavla. Ljuset ska vara tillräckligt och inte ge några reflexer.

Automatik spar energi
Under en dag varierar dagsljuset med olika intesitet, det kan variera från mörker på morgonen till en klar sol som lyser in genom fönstret. Med automatik justeras ljuset optimalt och ger en energibesparing.

Vi har ett stort urval av LED belysning i vårt sortiment för skolor andra liknande verksamheter.

Skolbelysningsfolder