ÖVERBLICK, TRYGGHET OCH STÄMNING

Belysningens design och kvalitet är av stor betydelse i områden omkring verksamheter, offentliga byggnader, sjukhus och liknande.

En genomtänkt belysningslösning hjälper personal, kunder och andra användare att orientera sig på ett säkert sätt varje morgon, middag och kväll. Det minimerar även risken för att människor kommer till skada och inger en trygghet för alla dygnet runt.

Samtidigt skapar ljus en speciell atmosfär om den designas på rätt sätt, söker man stämningsbelysning ska man tänka på ljusets färg och lampans utseende, färg och fysiska design.

Robust och ekonomisk belysning
Såklart skall alla "hårda" krav också uppfyllas. Belysningen skall klara av att utstå fysisk påverkan samt fungera i vårt tuffa nordiska klimat. Den skall vara ekonomisk vid inköpet med dokumenterad hög livslängd så kunden får maximalt utbyte av investeringen.

Du hittar alla nödvändiga produkter till ditt projekt i Solar Lights stora produktprogram.

Se förslag från projekt

Se broschyr om utomhusbelysning