PARKERINGEN SKA GE EN SÄKER OCH BRA ÖVERBLICK

Parkeringsplatser är ofta stora områden, det är viktigt att belysningen ger en bra överblick och skapar en trygghet för dem som befinner sig på platsen.

Ett väldesignat belysningssystem gör det enklare att navigera, läsa skyltar så man kan orientera sig. Konstruktionen skall vara robust och tåla ett nordiskt klimat. För människor som skall åka hem efter sin arbetsdag är det viktigt att belysningen skapar en trygghet när det blir mörkt på kvällen.

Belysningen på en parkeringsplats ska vara elegant och ekonomisk
För många företag och offentliga instutitioner spelar det en stor roll att designen på lösningen utstrålar kvalitet och matchar byggnadens stil. Ekonomin är naturligtvis alltid viktig, en hög och väldokumenterad verkningsgrad säkrar att kunden får optimal ljusmängd för sin energibudget.

Använd Solar Lights breda produktprogram till att projektera för din kund, lösningen som lever upp till kraven som du står inför.

Se vår folder nedan:

Utomhusbelysning