KVALITETSBELYSNING FÖR ARBETET

Ljuset bör vara perfekt för att man skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, man skall tydligt kunna se vad man gör och hur man färdas. Felaktig belysning gör arbetet besvärligt och kan vara farligt och i värsta fall orsaka personskador.

Arbetsbelysning av hög kvalitet
Ljusets färgtemperatur skall vara perfekt, så att personalen enkelt kan avgöra färgen på gods eller råvaror. Felaktig belysning kan inom livsmedelsindustrin leda till att man inte kan avgöra om råvarorna är användbara i produktion.

Belysningen skall också vara komplett, det får inte finnas mörka områden i en lokal, det gäller att utnyttja alla kvadratmeter på bästa sätt!

En bra arbetsbelysning hänger såklart ihop med ekonomin. Både vid inköp av anläggningen och fortsatt drift, skall kunden få ut maximalt i utbyte av sin investering.

Solar Light har ett komplett sortiment, vi hjälper dig att leverera den perfekta lösningen, se Industrifolder för belysning i industri, lager och utomhusmiljö nedan:

Industrifolder