FACKFOLK KRÄVER DET PERFEKTA LJUSET

Belysning i verkstaden har en avgörande betydelse för arbetet. Här arbetar kunnigt fackfolk ofta med komplicerade arbetsuppgifter, som kräver precision och visuell beslutsamhet.

En bra verkstad skall ha den bästa belysningen
Ljusets förmåga att återge korrekt färgton är av stor betydelse. Personalen skall kunna bedöma färg på råvaror, produkter och se över maskiner i ett snabbt arbetstempo utan att förlora dyrbar tid.

Belysningen skall monteras på ett sätt, så personalen kan röra sig säkert och orientera sig på alla ytor i verkstaden. En bra ljuslösning ger en trygg och säker arbetsmiljö och är av glädje både för personal och verksamhetens ekonomi.

Använd Solar Lights breda produktsortiment av kvalitetsprodukter till den perfekta lösningen, där kvalitet, funktionalitet och inte minst ekonomi hänger ihop.