Överblick och Säkerhet

På ställen där många människor arbetar varje dag, skall belysningen uppfylla många speciella krav.

Korridorer och gemensamhetsytor på skolor, sjukhus, butiker och i andra verksamheter skall vara belysta så att man kan ta sig fram lätt. De skall bidra till en god atmosfär där man lätt kan orientera sig. I skymningen skall belysningen hjälpa människor på rätt väg, så de kan hitta fram till möteslokalen, klassrummet eller den sovsalen de letar efter.

Detta kräver en genomtänkt lösning, utöver funktionella krav skall det också uppfylla den höga förväntan på energiförbrukning och totalekonomi.

Ljus med inbyggd dygnsrytm
På ytor som används gemensamt en stor del av dygnet, t ex på sjukhus eller skolor - kan det vara en fördel att kunna justera ljusets färgtemperatur. Med denna funktion kan man under t ex städning av ytorna använda ett vitt och kallt ljus för bästa effekt, och ett dämpat varmare ljus när man skall skapa stämning.

Solar Light har ett stort urval av LED belysning så du inte ska behöva leta på andra ställen.

Belysningsfolder