EKONOMISK OCH EFFEKTIV BELYSNING

Teknikrummen används ofta av få personer. Användarna skall kunna se alla detaljer klart och tydligt, man skall kunna arbeta säkert och effektivt. Samtidigt skall kundens lösning vara ekonomiskt förnuftig både i inköp och i drift.

Det kan vara en god idé att installera en rörelsevakt så att ljuset tänds och släcks automatiskt när någon är närvarande i rummet. Du kan spara mycket pengar om du inte låter ljuset vara tänt i onödan.

Solar Light har LED produkter som löser din kunds behov.