TYDLIG ÖVERBLICK MED BRA DRIFTSEKONOMI

Välplanerad vägbelysning handlar om säkerhet, att skapa trygghet och ha kontroll på energikostnaderna.

Bilister, cyklister och fotgängare skall enkelt kunna orientera sig i omgivningen, så risken för skador minimeras. Vid knutpunkter som vägkryss, rondeller, trottoarer och trafikljus är belysningen extra viktig då många personer möts på en liten yta.

Bra belysning skall också bidra till att skapa en trygg miljö, där människor kan färdas på alla tider på dygnet.

En bra vägbelysning täcker de flesta områden
Utöver detta ställs det krav på design, kraftig konstruktion som tål vårt nordiska klimat, yttre skadegörelse och inte minst skall den ha en låg driftkostnad. Investering av belysning till offentliga vägar är en stor post i den offentliga budgeten, en bra totalkalkyl ger kunden en attraktiv driftsekonomi av hela projektet.

Vi har ett stort urval av produkter till belysning av offentlig väg, du hittar alla artiklar hos Solar Light så att du får din lösning komplett.

Street