ENKEL OCH EFFEKTIV BELYSNING

Belysningslösningen på toaletter och omklädningsrum skall i första hand vara effektiv och ge ett bra ljus.

Besökaren skall enkelt kunna orientera sig, städpersonalen och tekniker skall kunna utföra sitt jobb problemfritt. Man behöver sällan avancerade installationer, utan enkla och energieffektiva lösningar, som löser uppgiften med låga installations- och driftkostnader.

Det kan ofta vara en god idé att installera rörelsevakt på toaletter och andra rum där man befinner sig en kortare tid.

Det är med Solar Light, du hittar det stora urvalet för en optimal lösning.