FULLT LJUS PÅ BOLLEN, INTE DINA GRANNAR

När utomhusarenor ska ljusättas krävs det samspel av flera olika krav i omgivningen.

Dels ska ljuset vara effektivt och av hög kvalitet, så att sportutövarna kan träna och kämpa utan problem på kvällstid. Samtidigt som det inte får störa de omkringliggande bostäderna med kraftigt ljusflöde.

Det är på löparbanan energin ska användas
Som alla andra kunder är också idrottsföreningar intresserade av att hålla omkostnaderna nere.

Belysningen på en sportarena är en stor investering, som man förväntar sig ska fungera bra i flera år. Därför skall lösningen vara designad för att motstå alla typer av väder samt utmaningen som kustnära områden där miljön är extra aggresiv.

Vi har alla de kvalitetsprodukter, som du har använding för. Se vårt omfattande sortiment i Solar Webshop.