BELYSNING AV DEN HÖGSTA KVALITETEN

I operationsrummet är belysningens kvalitet helt avgörande. Läkaren med sitt team skall kunna arbeta säkert, snabbt och med 100% precision där den minsta felbedömningen kan få stora konsekvenser.

Belysning helt utan kompromisser
Belysningen skall återge ett fullständigt klart och färgkorrekt ljus. Endast det bästa är bra nog, och man väljer dessa armaturerna med omsorg.

Utöver extremt hög belysningskvalitet skall också kraven på rengöring efterföljas så att operationsrummet förblir sterilt.

Bland Solar Light omfattande sortiment hittar du en lång rad av LED armaturer som lever upp till kraven hos de moderna sjukhusen idag. Hos Solar hittar du en komplett och professionell belysningslösning.