PERFEKT LJUS FÖR ATT STÄLLA DIAGNOS

Det ställs stora krav på belysningens kvalitet inom den moderna sjukvården. Det handlar inte bara om att ha tillräckligt mycket ljus, utan även ha rätt belysningen till de krävande undersökningarna som personalen skall utföra.

Moderna LED lösningar ger många fantastiska möjligheter som vård och omsorg har ett stort utbyte av.

I ett undersökningsrum krävs ett klart och vitt ljus med perfekt färgåtergivning. Läkarna med personal skall kunna ställa rätt diagnos på patienten under många långa timmar utan att bli trötta av ljuset.

Ljus som kan skifta färg
Det är en stor fördel att välja LED teknik som har "Kelvin Change", där ljuset kan skifta i färgtemperatur - antingen man justerar det manuellt, eller om man låter automatiken skapa ett naturligt ljus efter dagsrytmen i rummet.

De senaste åren har LED belysning med RGB teknik börjat användas inom vård och omsorg med stor framgång. Ljuset kan anpassas efter specifika arbetsuppgifter utan att generera kontraster eller reflexer.

Vi har många armaturer med tillbehör som du kan använda inom vård och omsorgssektorn. Våra produkter har en väldokumenterad kvalitet och erbjuds till konkurrenskraftiga priser.