DEN HÅLLBARA BELSYNINGEN

Utbytbar LED på att hållbart sätt.
Modulbaserade produkter med utbytbara el-komponenter, byt insats utan verktyg på mindre än en minut. Med våra hållbara produktfamiljer kan du uppdatera t ex. ljusflöde, färgtemperatur och styrning vid behov. Kunden behöver inte byta ut hela armaturen, vilket sparar tid och minimerar kostnaden. Hållbara alternativ som är bra för miljön en lång tid framöver!

Hållbara Flex-familjer:

Epic Flex, Oden Flex, ONE23 Flex, Passage Flex, Lumico Flex, Flex 44, Wall Flex och Swea67.

ATT MODERN BELYSNING ÄR BRA FÖR MILJÖN och ser till att hålla elräkningarna på en rimlig nivå, det känner vi till. Men kanske tänker vi inte alltid på hur mycket man kan spara på att byta ut den åldrande belysningen till ny teknik. Oavsett om det är en fastighet, en industri eller en skola så handlar det om stora besparingar för både plånbok och miljö. Elkostnaderna kan i många fall minskas med upp till 80% med hjälp av ny belysningsteknik. Dessutom är den moderna belysningen mer effektiv och ökar ljuskvaliteten rejält i jämförelse med den äldre.

Rätt belysning för människan

Ljus eller brist på ljus påverkar välmåendet hos oss människor. Att det är rätt belyst där vi vistas har stor be­tydelse för att vi ska må bra, känna oss pigga och kunna vara effektiva på jobbet eller i skolan. För ny smart belys­ning är också smart för oss människor. Där är forskarna eniga.

Belysningen får inte spela en undanskymd roll

På Solar har vi ljusteknikner och ljusdesigners som vet allt om hur ljuset ska riktas och fördelas i ett rum, i en fastighet eller i en hel industribyggnad. Handlar det dessutom om ett nybyggnadsprojekt så kan du räkna med att göra stora besparingar om du låter våra experter vara med och ljusberäkna redan i ett tidigt stadie. Att tänka på belysning som en investering är smart. Lägre elkostnader och effektivare belysning är bara några av alla fördelar du får om du satsar på den nya tekniken. Vi hjälper gärna till med finansieringen om du önskar det.

Rätt ljus är smart för miljön

På Solar är vi uppfyllda av att tänka hållbarhet. Och för oss handlar det inte endast om hänsyn till miljön eller till människors välmående, även om det är just det som vi lägger störst vikt vid. För vi tycker också att hållbarhet handlar om själva produkten och dess livslängd eller om att skapa en hållbar arbetsdag för installatören genom enklare installationer. Eller varför inte för industrin där byte av armaturer kan göras utan att störa produktionen överhuvudtaget och bidra till en mer hållbar kalkyl.

Genom att byta ut en föräldrad ljusanläggning till ny teknik kan elkostnaderna minskas med upp till 80 procent.

En 10-15 år gammal belysnings­anläggning drar ofta 5 gånger så mycket energi som en ny.

Hela 90 procent av belysningens miljöpåverkan kommer från energi­förbrukningen. Endast 10 procent från tillverkning, transporter och återvinning.

Smart Belysning – bara några exempel

Rätt ljus vid rätt tillfälle

Om ingen är i rummet ska ingenting lysa. Med hjälp av sensorer tänds belysningen automatiskt så fort någon kommer in i rummet och släcker den automatiskt när personen lämnar.

Behagligt för människan

Känslan av att gå in i ett rum eller i en lokal som är svagt upplyst känns tryggare än att gå in när det är helt släckt. Genom sensorer ser man till att ljuset är på rätt nivå när någon är i rummet och att sensorerna minskar ljusflödet när rummet är tomt, men utan att släcka det helt.

Precis som på dagen

När dagen är sen och dagsljuset minskar kompenseras detta automatiskt genom att ljuset från belysningsar­maturerna ökar till en förutbestämd nivå. På samma sätt ser sensorerna till att ljuset minskar när dagslju­set ökar.

Visste du att:

Sverige måste sänka sin energiförbrukning med 20% till 2020 för att nå EU:s klimatmål. Idag går nästan en tred­jedel av all vår elanvändning till belysning. Majoriteten av alla belysningsarmaturer i landet är föråldrade och besparingspotentialen är enorm.

Hållbarhet_SolarLight_Folder_2019