"Energibesparingen blir stor samtidigt som underhållsbehovet minskar"

 

NYLIGEN BYTTE MAN ut gatubelysningen och parkarmaturerna för HSB Norra Bohuslän Kv. Logen i Uddevalla. 17 gatljusarmaturer och 20 parkarmaturer byttes från kvicksilverlampor till LED-belysning.

– Målet var att sänka energiförbrukningen plus det faktum att ljuskällor till kvicksilverarmaturerna nu fasats ut, uppger Bo Martinsson.

Bo Martinsson tog kontakt med Solar Light för att få fram en hållbar belysningslösning utifrån investeringens mål. Valet föll på armatur-familjerna WOW och Twilight för att få fram en utseendemässig helhet med de rätta tekniska specifikationerna.

BARA ATT BYTA till energieffektivare armaturer innebar en minskning med 15 000 kW-timmar per år. Genom att man också installerade armaturer med nattsänkning av ljuset mellan 22.00- 06.00 sparar man ytterligare 30 procent av förbrukningen. Dessutom bytte man till kortare belysningsstolpar till parkarmaturerna och gick från 125W till 55W per armatur på gatljusen.

Tillsammans ger det en besparing på cirka 19 500 kronor per år räknat på priset en krona per kilowattimme.

– Dessa åtgärder ökar livslängden på armaturerna och sänker underhållskostnaden kraftigt, samtidigt som ljuskvaliteten upplevs som bättre påpekar Bo Martinsson.

Och det finns ytterligare besparingar att göra för just bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

– Tänk på alla tvättstugor. Man går in, tänder ljuset, sätter på sin maskin och går därifrån utan att släcka. Genom att byta ut armaturerna mot LED-belysning, som styrs med rörelsedetektorer, släcks ljuset automatiskt efter en minut. Energibesparingen blir avsevärd samtidigt som underhållsbehovet minskar. Det sparar både energi- och personalkostnader, säger Bo Martinsson.

STÖRRE PARKERINGSGARAGE är ett annat område där Bo och hans kollegor haft jobb den senaste tiden.

– I ett garage sparade vi 30 000 kW-timmar per år genom att byta ut 44 armaturer mot LED-belysning och installera tre olika tändningszoner som styrs med närvarosensorer. Tidigare var belysningen på dygnet runt, nu tänds den bara när någon vistas i garaget och bara där det finns folk.

I ett annat garage gjorde man ännu större besparingar. Där handlade det om 90 armaturer som minskades till 57 genom omplacering av armaturerna och smartare ljusspridning. Fem armaturstråk minskades till tre utan att ljusflödet blev lägre. Det enda som minskade var kostnaderna för belysningen vilken reducerades med 12 000 kronor per år.

SOLAR LIGHT GJORDE då ett omfattande jobb med förstudie, ljusberäkningar och energikalkyl som presenterades för beställaren. Därefter var beslutet att investera enklare att ta.

Men som Bo Martinsson påpekar: Kunderna måste inse att det kostar att spara. Man måste tänka igenom och analysera sitt behov och därefter göra en investering för att kunna sänka energiförbrukningen. Även om pay off-tiden kan vara olika lång beroende på hur omfattande investeringen är, så betalar den sig garanterat. Därefter är det ren vinst. Dessutom har man gjort en insats för miljön från dag ett.

Twilight 2290lm

TWILIGHT