Nyhet L-Sense!

L-Sense är ett intelligent trådlöst ljusstyrningskoncept, där installationsomkostnader och utgifter för programmering minimeras och användarna uppnår flexibilitet och energibesparing. Varje armatur är unik, där en individuell sensor registrerar närvaro och ljusnivå i området samt kommunicerar med övriga armaturer i samma grupp.

  • Varje armatur är unik, kommunicerar med andra armaturer i samma grupp

  • Trådlös styrning och kommunikation, väsentlig besparing jämfört med ny-installation

  • Väsentlig besparing jämfört med ny-installation

  • Dagsljus- och rörelsesensor i alla armaturer  

  • Lätt och snabb att programmera

  • Flera standardarmaturer, samtliga med monterad sladd och stickpropp 

  • Kräver enbart 230V/240V vid installation

  • Möjligt att få all information till dator via appen

  • Öppet protokoll

 

Dessa familjer kan ha L-sense:

 • ELEVO LED III
 • LQ60 LED II
 • LQ75 LED II
 • LEDUSED IV
 • EPIC
 • L-ONE
 • LUMINDU
 • ONE65 LED II
 • SPORT LENS
 • LUFO IV