Skolfolder 

Förutom belysning för klassrum så innehåller foldern även belysning för korridorer, utomhusmiljö och nödljus.

 

Nytt är också L-Sense, ett intelligent trådlöst ljusstyrningskoncept, där installationsomkostnader och utgifter för programmering minimeras och användarna uppnår flexibilitet och

energibesparing. Varje armatur är unik, där en individuell sensor registrerar närvaro och ljusnivå i området samt kommunicerar med övriga armaturer i samma grupp.

Våra familjer Elevo, Epic och LEDused finns nu med L-sense och även nya versioner med Tunable white.

 

Läs mer i bifogad pdf!

 

Skolfolder