Skolfolder 2019!

Nu är 2019 års Skolfolder på väg ut till kund och butik!

Förutom belysning för klassrum så innehåller foldern även belysning för korridorer, utomhusmiljö och nödljus.

 

Nytt är också L-Sense, ett intelligent trådlöst ljusstyrningskoncept, där installationsomkostnader och utgifter för programmering minimeras och användarna uppnår flexibilitet och

energibesparing. Varje armatur är unik, där en individuell sensor registrerar närvaro och ljusnivå i området samt kommunicerar med övriga armaturer i samma grupp.

Våra familjer Elevo, Epic och LEDused finns nu med L-sense och även nya versioner med Tunable white.

 

Läs mer i bifogad pdf!

 

Skolfolder 2019