Produktnyhet Sport LENS

Sport LENS är det rätta valet för sport- och idrottshallar inomhus. Armaturen kan används för många olika sportgrenar, där belysningen kan variera beroende på vilken idrott som ska utövas. Här är det möjligt att göra en effektiv belysningslösning, där DALI styrning kan justerar ljuset till krav för den sport som hallen ska användas till.

Armaturen kan monteras dikt tak, pendlas eller sättas på wirefäste för lina. Stommen är i vit plåt och designad så inga bollar kan fastna ovanpå armaturen.

Sport LENS kommer med klar eller opal kupa och finns med olika ljusflöden för låga till höga takhöjder.

Sport LENS